Tel. 62 739 20 35 I e-mail: spbogdaj@sosnie.pl

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

W BOGDAJU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przedmiot, klasa

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

 

„Elementarz odkrywców”

 

B.Stępień, E.Hryszkiewicz, J.Winiecka-Nowak, K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lenkiewicz

 

Nowa Era

 

 

790/1/2017

790/4/2018

Język angielski

„Bugs Team 1”

Carol Read, Ana Soberon

Macmillan

811/1/2017

Religia

„Poznaję Boży świat”

Red. K.Mielnicki, E.Kondrak

Jedność

AZ-11-01/18-KI-4/20

 

 

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

„Elementarz odkrywców”

 

 

 

B.Stępień, E.Hryszkiewicz, J.Winiecka-Nowak, K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lenkiewicz

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

790/5/2019

Język angielski

„Bugs Team 3”

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan

811/3/2018

 

 

Odział przedszkolny

Religia

Edukacja przedszkolna

 

 

 

„Jezus jest z nami”

„Nowe przygody Olka i Ady”

 

 

Red. J.Czerkawski, E.Kondrak

Anna Banaś, Marzena Kwiecień, Wiesława Żaba- Żabińska

 

 

Jedność

MAC

 

AZ-13-01/12-KI-4/13

Religia

„Tak Jezus mnie kocha”- 6 latki

„Spotkanie dzieci Bożych” – 5 latki

„Świat dziecka Bożego”- 4 latki

„Radosne dzieci Boże”- 3 latki

Red. ks.K.Mielnicki, E.Kondrak

D.Korpiński, J.Snopek,

D.Korpiński, J.Snopek,

D.Korpiński, J.Snopek,

Jedność

Jedność

Jedność

Jedność

 

 

Zestaw Programów Nauczania obowiązujący

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

w roku szkolnym 2021/2022

 

Numer w szkolnym zestawie programów

Autor programu

Tytuł programu

Data dopuszczenia do użytku szkolnego

Uwagi

Klasa I

I.1/21/22

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Program nauczania religii „ Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”

1.09.2021 r.

Jedność - Kielce

I.2/21/22

 

J.Studzińska, A Mędela, M. Kondro, E.piotrowska, A.Sikora

 

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej klasy 1-3

1.09.2021r.

Macmillan

I.3/21/22

Teresa Janicka- Panek

 

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnozkolnej „Elementarz odkrywców”

1.09.2021r.

Nowa Era

Oddział przedszkolny

OP.1/21/22

 

 

OP.2/21/22

 

 

 

OP.3/21/22

 

 

 

 

OP.4/21/22

 

 

Komisja Wychowania Katolickiego

Ks. K.Zegan,

E. Kondrak, B. Nosek

Katarzyna Wojciechowska, Olga Wysłowska, Kamila Wichrowska

Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzian, Wiesława Żaba- Żabińska

Program nauczania religii dla dzieci 3-5 letnich „Kochamy dobrego Boga”

Program nauczania religii dla dzieci 6 letnich

„ Tak dla Jezusa”

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim.

Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”

1.09.2021r.

1.09.2021r.

1.09.2021r.

1.09.2021r.

Jedność

Jedność

Macmillan

MAC