foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

profDnia 28 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Bogdaju odbyła się uroczystość wręczenia statuetki „Zasłużony dla Gminy Sośnie”. To już drugi tytuł nadany uchwałą Rady Gminy Sośnie. Tym razem statuetka trafiła do rąk Pana prof. zw. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego.

   Prof.dr hab.Bolesław Andrzejewski jest postacią znaną i zasłużoną w Instytucie Filozofii   Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Jest autorem 21 książek i 120 artykułów naukowych napisanych w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, oraz chorwackim. Tematyka wydanych pozycji oscyluje wokół historii filozofii nowożytnej i współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii niemieckiej, angielskiej, polskiej.     Jest założycielem oraz redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego LINGUA AC COMMUNITAS, które ukazuje się w językach angielskim oraz niemieckim.

W roku 2001 pan profesor wystąpił z propozycją ufundowania nagrody pieniężnej dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Bogdaju. Propozycja ta została przyjęta i odtąd corocznie najlepszy uczeń otrzymuje nagrodę pieniężną imieniem matki sponsora – Agnieszki Andrzejewskiej. Dzięki takiej postawie uczniowie klasy VI podnoszą wynik, bo chcą otrzymać nagrodę. Ta zdrowa rywalizacja jest pomocna w pracy dydaktycznej nauczycieli. Pan Profesor corocznie jest gościem honorowym Szkoły Podstawowej w Bogdaju, gdzie osobiście przekazuje nagrodę oraz przekonuje uczniów, że warto się uczyć.

    Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się w obecności zaproszonych gości: Wójta Gminy Sośnie - Pana Krzysztofa Bochena, Przewodniczącego Rady Gminy - Ryszarda Nowaka, Dyrektor BOKiSu - panią Justynę Maryniak, Radnych - p. Dariusza Berka i p. Bronisława Krawca oraz Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów. Uroczystego wręczenia statuetki dokonał Wójt Gminy Sośnie Pan Krzysztof Bochen oraz Przewodniczący Rady Pan Ryszard Nowak, którzy to życzyli dalszej owocnej współpracy z naszą gminą.

GALERIA

Komunikaty

Ferie zimowe 2020

Ferie zimowe

27.01.2020r. - 07.02.2020r.

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy