foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Zarządzenie nr 6/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

z dnia 11.02.2019 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły

Na podstawie Zarządzenia nr 20/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do Oddziału Przedszkolnego oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju na rok 2019/2020 w składzie:

  1. Barbara Paczkowska – przewodnicząca

  2. Ilona Matysek – członek

  3. Justyna Zawidzka – członek

§ 2

Wykonanie zadania powierza się Przewodniczącej Komisji rekrutacyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komunikaty

Wakacje!

Życzymy

bezpiecznych wakacji!

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy