foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

Innowacja pedagogiczna „Tablet jako narzędzie pracy z e-podręcznikami”

Rodzaj innowacji: metodyczna
Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju
Realizowany będzie w czasie roku szkolnego 2015/2016 w klasie IV.
Tablety do prowadzenia zajęć pochodzą z zasobów Rady Rodziców.
Innowacja opiera się na założeniach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Cyfrowa Szkoła”

 Zapisano w KO w Poznaniu pod numerem 151

Innowacja pedagogiczna „Z szachami za pan brat”

Rodzaj innowacji: programowa
Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju
Realizowany będzie w czasie roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.
Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.
Innowacja opiera się na Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

 

Zapisana w KO w Poznaniu pod numerem 619

 

Komunikaty

Uwaga Rodzice!

Dnia 9 października 2019r. (środa)

o godz. 18.00

zebranie z rodzicami

w sprawie organizacji pracy szkoły

 

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy