Klasa Przedmiot Cel badania Narzędzia badawcze Termin badania Odpowiedzialny

I

Edukacja wczesnoszkolna

Badanie wiedzy i umiejętności

Testy sprawdzający Nowa Era

Własne arkusze obserwacji

IX. 2018

V.2019

K.Płókarz

J. Rasiak

II Edukacja Wczesnoszkolna Badanie wiedzy i umiejętności Testy sprawdzający Nowa Era, Własne arkusze obserwacji

IX. 2018

V.2019

K. Płókarz

 

III

Edukacja Wczesnoszkolna

Badanie wiedzy i umiejętności na zakończenie I etapu edukacyjnego

Testy sprawdzający Nowa Era, OBUT

Własne arkusze obserwacji

IX. 2018

V.2019

J. Zawidzka

IV,VI j. polski Badanie wiedzy i umiejętności na wejściu i wyjściu Testy sprawdzające Nowa Era

IX. 2018

V.2019

B. Adamczyk
IV,VI matematyka Badanie wiedzy i umiejętności na wejściu i wyjściu Testy sprawdzające Nowa Era

IX. 2018

V.2019

M. Szewczyk
V historia Badanie wiedzy i umiejętności na wejściu i wyjściu Testy sprawdzające Nowa Era

IX. 2018

V.2019

B.Adamczyk
VI przyroda Badanie wiedzy i umiejętności na wejściu i wyjściu Testy sprawdzające Nowa Era

IX. 2018

V.2019

J.Zawidzka
IV,VI j.angielski Badanie wiedzy i umiejętności na wejściu i wyjściu Testy sprawdzające

IX. 2018

V.2019

K.Wardak
II, III, IV,VI

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Badanie techniki czytania Test K.Lausza

IX. 2018

VI. 2019

K.Płókarz

J. Zawidzka

B. Adamczyk

W klasie III i VI – test sprawności fizycznej – VI 2019, M.Szewczyk