Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

1.

Organizacja roku szkolnego, przydział zadań.

 

27.08.2018 r.

dyrektor

 

2.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019.

14. 09. 2018 r.

dyrektor

 

3.

Zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego,

Planu WDN, Programu dydaktyczno- wychowawczego oddziału przedszkolnego, nowelizacja statutu.

 

25.09.2018 r.

dyrektor

 

4.

Śródokresowe wyniki nauczania

i wychowania.

 

13.11.2018 r.

dyrektor

 

5.

Klasyfikacja za I semestr.

 

5.02.2019 r.

dyrektor

 

6.

Śródokresowe wyniki nauczania

i wychowania.

 

9 .04.2019 r.

dyrektor

 

7.

Klasyfikacja roczna

 

11.06.2019 r.

dyrektor

 

8.

Podsumowanie pracy szkoły

 

28.06.2019 r.

dyrektor