foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

photo6Dożynki to największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż.

 


      Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI w lub na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno – dworska. Była to zabawa, poczęstunek i tańce - w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa były bowiem uwieńczeniem wielkiego gospodarskiego trudu, od efektów którego, od ilości i jakości zbiorów, zależała ludzka egzystencja.

      Tegoroczne dożynki gminne, które odbyły się 19 sierpnia br. pewnie niewiele różniły się od tych sprzed wielu lat. Organizatorem tychże dożynek było niedawno utworzone Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe, które stanęło przed nie lada zadaniem, jak na początek swojej działalności.

     Starosta i starościna dożynek, którymi byli nasi krajanie – p. Mariola Śródka ze Smug i p. Piotr Franz Bogdaju, złożyli w darze przed ołtarzem świeżo upieczony chleb.

Po Mszy św. ksiądz proboszcz w asyście koncelebransa ks. Krzysztofa Guziałka z Chojnika dokonał poświęcenia wszystkich przygotowanych na tę okazję wieńców. Po błogosławieństwie księdza proboszcza nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego do parku rekreacyjno-sportowego. Na czele tego jakże barwnego korowodu szła nasza gminna orkiestra, która umilała drogę skocznymi dźwiękami. Kiedy korowód dotarł już na miejsce, wykonawcy wieńców złożyli je przed sceną, tak aby można je było podziwiać i delektować zmysł wzroku.

Uroczystego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy Sośnie – Pan Krzysztof Bochen, na którego ręce Starosta i Starościna złożyli poświęcony w kościele chleb.

Kolejne obrzędy dożynkowe wykonał „Zespół z Kociny”. Niezastąpiony był tu pan Krzysztof Rospondek pełniący funkcję konferansjera. Dokonał on przedstawienia starościny i starosty i wyśpiewał wraz ze swym zespołem tradycyjne przyśpiewki, które w tym roku ukazywały raczej te dobre cechy niż wady tych, którzy stoją na czele poszczególnych instytucji. Na dożynkach, oprócz dożynkowego wieńca, chleba i przyśpiewek nie może braknąć również dobrego jadła, na które zaproszeni goście już z utęsknieniem wyczekiwali. Wspólnemu poczęstunkowi towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych: Kapela Ludowa BRZEZINY, Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI, Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE, Zespół Śpiewaczy WRÓŻEWIANKI, Zespół Pieśni BRZEZINIANKI i Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY.

Po występach rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Praca rolnika dawniej i dziś”, w którym wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół gminy Sośnie. Laureaci tegoż konkursu otrzymali piękne nagrody.

O 20.00 na scenę wkroczył zespół THE BEST, który porwał wszystkich do tańca i zabawy trwającej do późnych godzin nocnych.

W międzyczasie rozlosowano główne nagrody, wśród których znalazł się m. in. rower, drukarka Canon i meble.

Do innych towarzyszących atrakcji, które na pewno urozmaiciły dożynkową imprezę, należały loteria fantowa, koło szczęścia, wystawa akcesoriów pszczelarskich oraz stoiska gastronomiczne i rzeczowe.

 

Wielkie podziękowania niech popłyną w stronę tych, którzy wsparli nasze Bogdajskie Stowarzyszenie Oświatowe zarówno materialnie, jak i swymi dwiema pomocnymi rękami.

W imieniu Pani Prezes Stowarzyszenia – Anny Girus, jak i Pani Wiceprezes i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogdaju - Beaty Adamczyk, wszystkim za wszystko – Dziękujemy!

 

                                                 autor: Sylwia Furmanek

GALERIA

 

Komunikaty

Ferie zimowe 2020

Ferie zimowe

27.01.2020r. - 07.02.2020r.

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy