foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

abs2012W podniosłym nastroju i otoczeniu dostojnych gości absolwenci Szkoły Podstawowej w Bogdaju zakończyli rok szkolny i edukację w szkole podstawowej. Odświętnie ubrani uczniowie wraz ze swoimi rodzicami zgromadzili się na uroczystym apelu.

Pani Dyrektor Beata Adamczyk powitała serdecznie Grono Pedagogiczne, uczniów i ich rodziców oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Sośnie - Pana Krzysztofa Bochena, Przewodniczącego Rady Gminy - Ryszarda Nowaka, Dyrektor BOKiSu - panią Justynę Maryniak, Radnych - p. Dariusza Berka i p. Bronisława Krawca oraz Pana prof. zw. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego z Poznania - fundatora nagrody im. Agnieszki Andrzejewskiej (swojej matki). Nagrodę tą otrzymuje najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej w Bogdaju. W tym roku najlepsze wyniki na świadectwie szkolnym klasy szóstej uzyskała Aleksandra Franz. Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem oraz nagród pozostałym uczniom nastąpiła część artystyczna. Po raz ostatni w murach Szkoły Podstawowej w Bogdaju głos zabrali uczniowie klasy szóstej. Pożegnali się z Panią Wychowawczynią, nauczycielami i ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami. Następnie oddali głos uczniom V klasy, którzy przygotowali dla nich program artystyczny przeplatany piosenkami. Jako dowód swojej sympatii podarowali tegorocznym absolwentom upominki. Były życzenia dalszych sukcesów, podziękowania, kwiaty, wspólne fotografie, a także łzy wzruszenia.

I nareszcie rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje.

                                                     autor: J. Zawidzka

GALERIA

Komunikaty

Ferie zimowe 2020

Ferie zimowe

27.01.2020r. - 07.02.2020r.

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy