foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

photo15Powstanie Wielkopolskie było bardzo istotnym w dziejach naszej ojczyzny zrywem narodowowyzwoleńczym. Powstańcom, którzy przelali swoją krew, aby wyrwać nasz naród z kajdan wroga, winniśmy szczególną pamięć i cześć.

I to właśnie Powstańców Wielkopolskich wybrała cała nasza społeczność szkolna na patrona naszej szkoły. To też w ramach realizacji projektu:,,Wybieramy patrona szkoły" uczniowie odbyli wycieczkę szlakiem miejsc upamiętniających czasy Powstania Wielkopolskiego oraz bohaterów poległych na terenach gminy Sośnie i okolic. I tak prawie pięćdziesięcioosobową grupą w poniedzialek 30 kwietnia 2012 r. ruszyliśmy na Powstańczy Szlak. Przez Sośnie, Granowiec, Odolanów dotarliśmy do Ostrowa Wlkp. W miejscowościach tych toczyły się zacięte walki. No, ale zacznijmy od początku.

Najpierw uczniowie odwiedzili i zapalili znicz przed tablicą ku czci Powstańców Wielkopolskich, która znajduje się na murach Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju.

Potem udaliśmy się do Sośni, gdzie oddaliśmy hołd bohaterom powstania przed pomnikiem, znajdującym się przed szkołą. Zatrzymaliśmy się również przed kapliczką w Granowcu, która też jest symbolem walk powstańczych tego okresu. Natomiast w Odolanowie pomnik ku czci bohaterów Powstania Wielkopolskiego znajduje się w miejscowym parku, gdzie też dotarliśmy i chwilę odpoczęliśmy.

Pożegnaliśmy Odolanów i udaliśmy się do Ostrowa Wlkp, gdzie pokłoniliśmy się powstańcom z tej miejscowości przy ulicy Wrocławskiej.

W poszczególnych miejscach pamięci pan M. Szewczyk, zapoznawał nas z historią walk powstańczych.

Realizacja projektu edukacyjnego stała się okazją do przyjrzenia się rejonom Bogdaju, które nie są zwykłymi punktami, lecz miejscami walk powstańczych.

Przekonaliśmy się, że pamięć o Powstańcach jest wciąż żywa. Mieszkańcy tych wiosek i miast wciąż pamiętają o powstańcach, honorując ich pamiątkowymi tablicami, pomnikami, lub tak jak jest w Bogdaju nadając imię Powstańców Wielkopolskich miejscowej szkole.

                                                                    autor: J. Zawidzka

GALERIA

Komunikaty

Ferie zimowe 2020

Ferie zimowe

27.01.2020r. - 07.02.2020r.

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy